29 آبان 1396

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

24 آبان 1396

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

21 آبان 1396

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

13 آبان 1396

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

13 آبان 1396

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

10 آبان 1396

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

8 آبان 1396

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

8 آبان 1396

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

6 آبان 1396

کلاس اول

📏📐تدریس مبحث چوب خط ریاضی با استفاده از محتوای الکترونیکی توسط آموزگار پایه اول و حل تمرینات آن با استفاده از نرم افزار آموزشی توسط دانش آموزان عزیز
مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

6 آبان 1396

معاینه چشم

👓معاینه چشم تعدادی از دانش آموزان پایه سوم و چهارم توسط مربی بهداشت انجام شد.
مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2