درباره میرداماد
     
این واحد آموزشی در سال 1390 تأسیس گردید.ساختمان مدرسه در ابتدا یک فضای متروکه بود که از اردیبهشت سال 1390 بازسازی و تعمیر آن آغاز گردید و در اول مرداد ماه تکمیل و آماده بهره برداری شد.
مدرسه با مشارکت و هم فکری سرکار خانم مهیار مدیریت محترم دبستان دخترانه پروین اعتصامی و با استفاده از تجربیات و الگو گرفتن از مدرسه ایشان و همکاری متقابل در خصوص فعالیت های آموزشی ، پرورشی و ... ،سرکارخانم کمالی نژاد با 34 سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش و جناب آقای موسوی با 32 سال سابقه در پست های مدیریتی کارشناسی های مختلف آموزش و پرورش شکل گرفت.
دبستان میرداماد با تربیت نیروهای جوان و به کارگیری نیروهای بازنشسته که تلفیقی از نیروی جوانی و تجربه است شروع به کار نمود.
تلاش این مدرسه بر محور تربیت و آموزش بنا گذاشته شده و امیدواریم که نوگلانی اجتماعی ، با تربیت و با سواد تحویل جامعه دهیم.