گزارش روزانه پیش دبستانی/خانم نظری
     
30 بهمن
🌷فعالیت های پیش دبستانی:
📒کتاب ایران و آب
💧کارت دوخت آب

28 بهمن
🌷فعالیت های پیش دبستانی:
کتاب ریاضی  
مفهوم عدد ۵ 
مفهوم سمت چپ 
آموزش دسته ی ۵  تایی چوب خط  
کاردستی فیل با سی دی های دور ریز

27 بهمن
🌞فعالیت های پیش دبستانی:
✅کتاب ایران و آب
✍️حصیر بافی 
☘️فرش بافی 
🖐صنایع دستی
📒مفهوم عدد  ۶ و کاربرگ

26 بهمن
🌞فعالیت های پیش دبستانی:
🖌کاربرگ رنگ آمیزی  ولادت  حضرت فاطمه زهرا(س)
🌺کتاب ایران و آب 
🌳کوه -بیابان و جنگل  
🌸کاردستی روز مادر -گل سنبل  
💌کارت  تبریک

21 بهمن
🌞فعالیت های پیش دبستانی:
🌺شروع کتاب ایران و آب 
☘️آشنایی با سرود ملی 
*ساخت پرچم  ایران 
🌏آشنایی با  نقشه ی جغرافیایی 
🙎‍♂️آشنایی  با اقوام ایرانی  و لباس و گویش آنها
روز خوش
 

20 بهمن
🌞فعالیت های پیش دبستانی:
📒مفاهیم ریاضی  
✍️مفهوم  عدد ۵  
☘️انجام  کاربرگ  مربوطه

16 بهمن
فعالیت های پیش دبستانی:
کتاب رنگین کمان- مشاغل 
مانور زلزله و ایمنی
آخر هفته خوبی داشته باشید

15 بهمن
☘️فعالیت های پیش دبستانی: 
📒کتاب رنگین  کمان  
👨‍👩‍👧‍👦واحد خانه و خانواده  
🖐کاربرگ لمس اشیا
 

14 بهمن
☘️فعالیت های پیش دبستانی: 
🌈کتاب رنگین  کمان 
🌺مفاهیم بهداشت 
🌲کاردستی درخت کاج 
📌بازدید از نمایشگاه دهه ی فجر

12 بهمن
☘️فعالیت های پیش دبستانی: 
🌈کتاب رنگین کمان  
🖐من و بدنم 
📌مفهوم عدد  ۴
روز خوش