گزارش روزانه پیش دبستانی/خانم نظری
     
21 آبان
فعالیت های پیش دبستانی:
کارگاه هوش تشکیل شد
ساعت ورزش برگزار شد
فعالیت صدا آموزی انجام شد
روز خوش

20 آبان
💎فعالیت های پیش دبستانی:
📖انس با  قرآن
☘️صدا آموزی
🐥کار با پاستل-کاردستی جوجه
🌺خمیر بازی-ساخت کره- هدف: دست ورزی
🍂🍁🍂🍁🍂

19 آبان
💎فعالیت های پیش دبستانی:
📒فعالیت کتاب ریاضی انجام شد
📚فعالیت کتاب صدا آموزی 
انجام شد
🍂🍁🍂🍁🍂

18 آبان
💎فعالیت های پیش دبستانی:
📒کتاب صدا آموزی-صدای ( ز ) کار شد
🎊رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج)
📚انجام فعالیت کتاب مهربانی 
📈الگو یابی انجام شد
🍂🍁🍂🍁🍂

13 آبان
💎فعالیت های پیش دبستانی:
📒کتاب صدا آموزی
🚦کاردستی  چراغ  راهنما
🚗واحد کار خیابان:نمایش  و بازی بچه ها -هدف :قانونمندی در خیابان
🎊روز دانش آموز  مبارک  
🎁اهدای گیفت های مناسبتی
🍭شیرینی های خوشمزه  ی امیر صدرا جان به مناسبت  روز دانش آموز
🍂🍁🍂🍁🍂

11 آبان
💎فعالیت های پیش دبستانی:
📚شروع  کتاب صدا آموزی
🖐مهارتهای  فردی  
🥾بستن  بند کفش
☀️نمایش خلاقیت نوآموز عزیز امیرصدرا ثابتی
🍂🍁🍂🍁🍂

8 آبان
💎فعالیت های پیش دبستانی:
📒دفتر شطرنجی
👆نقاشی  با اثر انگشت
🤹‍♂️بازی خلاقانه  
🚙ساخت ماشین با کارتن
🖌نقاشی خلاقانه با دست بچه ها :شتر -خروس -لاک پشت -زرافه
🍂🍁🍂🍁🍂

6 آبان
💎فعالیت های پیش دبستانی:
📚کتاب  از خانه  تا مدرسه  
🚕واحد کار خیابان 
🚑ماشین های امدادی
🍂🍁🍂🍁🍂

4 آبان
💎فعالیت های پیش دبستانی:
🗒کاربرگ مناسبتی  ۲۸ صفر
📒کتاب از خانه تا مدرسه  
🚗واحد کار خیابان 
🚎وسیله  نقلیه  عمومی
🌸ساخت کاردستی زیبا توسط پسرهای گل
🍂🍁🍂🍁🍂

1 آبان
💎فعالیت های پیش دبستانی:
📒شروع  دفتر شطرنجی
🖖کار با پاستل  دست ورزی  
📌ساخت  آدم  آهنی
🍂🍁🍂🍁🍂