گزارش روزانه پیش دبستانی/خانم عبادی  
٢ ارديبهشت

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-گنجينه نو آموز

-رنگين كمان

-پروژه زمين(محافظان كوچك)

-نقاشي(ولادت حضرت عباس(ع))

-مفاهیم زبان آموزي(ق)

 

٢٩ فروردين

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-گنجينه نو آموز

-رنگين كمان

-پروژه زمين

-واحد كار حيوانات(نقاشي)

-زبان

-قصه گويي


٢٦ فروردين

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-لوحه نويسي

-دفترشطرنجي

-كاربرگ زبان آموزي(خ)

-گنجينه نو آموز

-رنگين كمان

-پروژه زمين(شهر)

-جشن عيد مبعث

-كاربرگ عيد مبعث

-واحد كار حيوانات

-ساخت كارت پستال عيد مبعث


٢٢ فروردين

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-لوحه نويسي

-دفترشطرنجي

-مفاهيم زبان آموزي(خ)

-گنجينه نو آموز

-رنگين كمان

-پروژه زمين

-بازي و يادگيري

-نقاشي عيد مبعث

-زبان(لابراتوار)


٢١فروردين

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش در سالن

-رباتيك

-مفاهيم زبان آموزي(خ)

-گنجينه نو آموز

-رنگين كمان

-پروژه زمين

-بازي و يادگيري


٢٠ فروردين

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-تكراروتمرين مفاهيم رياضي

تكراروتمرين مفاهيم زبان آموزي

-گنجينه نو آموز

-رنگين كمان

-پروژه زمين

-رنگ انگشتي

-قصه گويي

-بازي و يادگيري


١٩فروردين

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-تكراروتمرين مفاهيم رياضي

تكراروتمرين مفاهيم زبان آموزي

-گنجينه نو آموز

-رنگين كمان

-پروژه زمين

-جشن انقلاب

-كاردستي


١٨فروردين

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-تكراروتمرين مفاهيم رياضي

-لوحه نويسي

-دفترشطرنجي

-نقاشي (تعطيلات نوروزي)

-ساخت كتاب(خاطرات روز طبيعت)


٢٢ اسفند

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش در سالن

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر هفت سين

-لوحه نويسي

-دفترشطرنجي

-كاربرگ هفت سين

-مفاهيم فارسي


٢١ اسفند

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش صبحگاهي

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر هفت سين

-لوحه نويسي

-دفترشطرنجي

-كاردستي(سبزه و ماهي)

-كاربرگ هفت سين

-ساخت سربند

-مفاهيم رياضي(چوب خط عدد ١٠)