گزارش روزانه پیش دبستانی/خانم نظری  
23 آبان
📌فعالیت های پیش دبستانی:
📚بر پایی نمایشگاه کتاب کلاسی به مناسبت هفته ی کتاب
📚لوحه ی دفتر شطرنجی
📚کاردستی هفته ی کتاب
📚هنر دست دانش آموز عزیز سورنا سلمی به مناسبت هفته کتاب
آخر هفته خوبی داشته باشید

22 آبان
📌فعالیت پیش دبستانی:
📚ساخت کتابچه های کوچک داستانی 
🖌رنگ آمیزی و مهارت قصه گویی توسط نوآموزان
📗کتاب کار پیش دبستان 
🌼مهارت نوشتن
📒قصه خوانی مجله ی کودک
روز خوش
 

21 آبان
📌فعالیت پیش دبستانی:
💎علوم : من و توانایی هایم 
📚اهمیت  استخوانها  و محافظت از آنها 
کاربرگ کتاب
👈خمیر بازی 🚶ساخت آدمک
روز خوش

یکشنبه 20 آبان
با سلام 
فعالیت های کلاس
مهارت نوشتن 
دست ورزی 
پسران گلم به سینما رفتند.
با سپاس فراوان

15 آبان
📌فعالیت های پیش دبستانی:
📃کاربرگ مناسبتی داستان پیامبر (ص)
🌼صدا آموزی  ای 
🌈لوحه ی شطرنجی
روز خوش
 

14 آّبان
📌فعالیت پیش دبستانی:
✅ مفاهیم ریاضی (شکل های هم اندازه)
🍁 روز خوبی داشته باشید

یکشنبه 97/8/13
با سلام 
13 آبان روز دانش آموز مبارک 
کارت تبریک به مناسبت روز دانش آموز به نوآموزان عزیزم اهدا گردید. 
مهارت دست ورزی ( کارت دوخت چهار گوش و سه گوش ) انجام شد. 
بهداشت فردی ( شستن دست ها - نظافت موی سر )  توسط مربی بهداشت آموزش داده شد. 
روز خوش

12 آبان
📌فعالیت های پیش دبستانی:
🔶آموزش  اشکال هندسی
📝مهارت نوشتن
💪من و توانایی هایم (ورزش)
روز خوش

9 آبان
📌فعالیت های پیش دبستاتی:
📃لوحه ی شطرنجی
📒صدا آموزی آدینه « صدای  او  و »
آخر هفته خوبی داشته باشید
 

7 آبان
📌فعالیت های پیش دبستانی:
🏴مراسم اربعین
🕯ساخت  نماد شمع  اریگامی
🖌هنر  کُلاژ مناسبتی مراسم مذهبی
روز خوش