گزارش روزانه پیش دبستانی/خانم نظری
     
98/2/15
با سلام 
فعالیت های انجام شده 
آمادگی برای نوشتن
دست ورزی کلاس اول 
کارت خوانی نگاره های کلاس اول 
روز خوبی داشته باشید

14-2-98
📚فعالیت های پیش دبستانی:
📃لوحه نویسی 
📌دست ورزی و آمادگی برای نوشتن
🖌آموزش نقاشی
روز خوش
 

98/2/9
با سلام 
فعالیت های انجام شده 
لوحه ی شطرنجی 
جدول شگفت انگیز 
رنگ انگشتی ( ترکیب رنگ ها )
رنگ کردن سبد دست ساز دانش آموزان 
تمرین لوحه نویسی 
روز خوبی داشته باشید 

98/2/8
با سلام 
فعالیت های انجام شده 
مفاهیم کتاب ریاضی ( افزایش تعداد - کاهش تعداد - قرینه )
جدول شگفت انگیز 
برگزاری جشنواره پروانه ها ( ساخت بادبادک و بازی در حیاط مدرسه )
روز خوبی داشته باشید

98/2/7
با سلام 
فعالیت های انجام شده 
دوره کتاب قرآن 
ریاضی ( ترسیم شکل قرینه )
تکرار صدا آموزی ( ی ه خوا )
عدد نویسی عدد 5
لوحه شطرنجی 
کاربرگ روز زمین پاک 
اریگامی فرفره و بازی بچه ها در حیاط 
روز خوبی داشته باشید 

98/2/3
با سلام 
فعالیت های انجام شده 
تکرار صدا آموزی ( ع غ ف ق ک گ )
آموزش قرینه 
گاردستی ببر قرینه 
روز خوبی داشته باشید 

98/2/2
با سلام 
فعالیت های انجام شده 
کاربرگ مناسبتی نیمه شعبان 
تکرار صدا آموزی ( ص ض ط ظ ) 
عدد نویسی 
روز خوبی داشته باشید 

شنبه 98/1/31
با سلام 
فعالیت های انجام شده 
تکرار صدا آموزی 
عدد نویسی 
تمرین سوره عصر 
نقاشی 
روز خوبی داشته باشید 

98/1/27
با سلام 
فعالیت های انجام شده 
تکرار صدا آموزی 
ورزش در سالن ورزشی 
روز خوبی داشته باشید 

دوشنبه 98/1/26
با سلام 
فعالیت های انجام شده 
کتاب من و اطرافیانم ( همسایه ها )
تکرار صدا آموزی ( ت ث ج چ ح خ )
روز خوبی داشته باشید