گزارش روزانه کلاس پنجم/آقای سرفلاح و خانم فلاحتکاری  
2/2
سلام
امروز:فارسی درس17(روخوانی شعر،معنی کلمه هاومعنی شعر) تدریس شد. 
املا ازدرس 16 گفته شد.
هدیه ها درس17 تدریس شد.
بررسی آدینه انجام شد.
تکالیف:
یک بار از درس17 فارسی نوشته شود.
شعر کار و تلاش (روخوانی و معنی) مطالعه شود. 
هدیه ها درس 17 مطالعه شود.
شاد باشید

چهارشنبه 97/2/1
باسلام
آزمون ریاضی برگزار شد. 
قرآن و علوم دوره شد .
مطالعات پرسیده شد. 
 تکالیف
علوم وقرآن پرسیده می شود.
ریاضی تدریس می شود.
 مطالعات تدریس می شود. 

چهارشنبه 97/1/29
با سلام
 ریاضی دوره شد.
ارزشیابی قرآن برگزار شد.
علوم پرسیده شد. 
مطالعات تدریس شد.
تکالیف:
ارزشیابی ریاضی برگزار خواهد شد ، تمرین شود.
  علوم تدریس می شود
مطالعات و قرآن پرسیده می شود 
روز خوش

1/28
سلام
امروز:حفظ ومعنی شعر چشمه و سنگ پرسیده شد.
ارزشیابی هدیه ها برگزارشد و انشاء خوانده شد.
تکالیف:
آدینه پاسخ داده شود.
شعر چشمه و سنگ به نثر نوشته شود.
روز خوش

1/26
سلام روز بخیر
امروز: فارسی شعر چشمه و سنگ تدریس شد.
آزمون فارسی برگزار شد.
هدیه ها پرسیده شد.
به آدینه پاسخ صحیح داده شد.
کار در خانه:
یک بار از شعر چشمه و سنگ نوشته شود.
حفظ شعربا معنی پرسیده می شود.
سه شنبه ارزشیابی مداد کاغذی هدیه ها برگزار می شود،هدیه ها مطالعه شود.
خوش وخرم باشید

چهارشنبه 97/1/22
با سلام
ارزشیابی مطالعات برگزار  شد .
ریاضی دوره شد و تمرینات آن حل شد .
قرآن دوره شد .
 آزمایش های علوم انجام شد .
تکالیف :
ارزشیابی قرآن برگزار می شود .
ریاضی دوره می شود .
مطالعات و علوم پرسیده می شود .
 
آخر هفته خوبی داشته باشید

1/21
سلام روزخوش
امروز:مروری بردرس 16 فارسی،انجام تکالیف نگارشی،برگزاری ارزشیابی املا(ماهانه فروردین)
رسیدگی به فعالیت های نوروزی،انجام فعالیت درس 16 هدیه ها
تکالیف: ادامه درس 16 فارسی نوشته شود،مطالعه فارسی و هدیه ها
روز یک شنبه آزمون مداد کاغذی فارسی برگزار می شود
سلامت باشید

دوشنبه 97/1/20
با سلام      
تمرینات ریاضی حل شد 
آزمون علوم برگزار شد
قرآن پرسیده شد
مطالعات پرسیده شد
تکالیف
آزمون مطالعات برگزار می شود
قران و علوم پرسش و تدریس می شود
ریاضی دوره می شود

1/19
سلام سال نو مبارک
امروز:درس شانزدهم فارسی وهدیه هاتدریس وقسمتی ازفعالیت های کتاب انجام داده شد.
تکالیف:ص122و123فارسی (درس 16)دردفتر مشق نوشته شود.املا به صورت دوره تمرین شود.روزسه شنبه (آزمون املا )برگزارمی شود.
(ابوعلی سیناکه بود)عنوان تحقیق درمورد این دانشمند (فرصت یک هفته)
سرسبزوبهاری باشید

شنبه 97/1/18
با سلام  
 ریاضی درس جدید دوباره تدریس شد.
مطالعات وقرآن پرسیده شد.
علوم پرسیده شد .
تکالیف
ازمون علوم برگزار می شود.
 قرآن ومطالعات پرسیده می شود.
.تمرینات ریاضی حل شود.