گزارش روزانه کلاس پنجم/آقای سرفلاح و خانم فلاحتکاری  
25 اردیبهشت
با سلام خدمت شما
امروز: هدیه های آسمانی دوره شد.
ارزشیابی هدیه های آسمانی برگزار شد. (مداد کاغذی)
فارسی مرور شد.
تکالیف:
آدینه پاسخ داده شود.
فارسی مطالعه شود.
املاء تمرین شود.
روز یکشنبه 97/2/30 ارزشیابی مداد کاغذی فارسی و املاء برگزار می شود.
روز خوش

24 اردیبهشت
با سلام
روز چهارشنبه ارزشیابی ریاضی برگزار می شود.
قرآن و علوم دوره می شود.
 

23 اردیبهشت
با سلام خدمت شما
امروز اردو برگزار شد.
جهت ارزشیابی هدیه های آسمانی روز سه شنبه آماده باشید.
روز خوش

22 اردیبهشت
با سلام
آزمون علوم برگزار شد
مطالعات و قرآن پرسیده شد
ریاضی دوره شد
تکالیف
روز دوشنبه ارزشیابی مطالعات برگزار می شود
ریاضی و قرآن دوره می شود
روز خوش

چهارشنبه 97/2/19
با سلام
آزمون قرآن برگزار شد.
علوم و مطالعات پرسیده شد .
ریاضی دوره شد و تمرینات آن حل شد.
تکالیف:
 آزمون علوم برگزار می شود.
مطالعات و قرآن دوره و پرسیده می شود .
ریاضی دوره می شود.
تمرینات ریاضی حل می شود. 
آخر هفته خوبی داشته باشید

97/2/18
با سلام
امروز هدیه ها کامل دوره و پرسش شد.
فارسی از درس 15 تا 17 مرور شد.
تکالیف 
پاسخ به آدینه
درس فارسی و هدیه ها مطالعه شود.
روز خوش

دوشنبه 17 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس 
آزمون مطالعات برگزار شد. 
ریاضی دوره شد ( تمرینات در دفتر ریاضی و تخته هوشمند  توسط دانش آموزان حل شد )
قرآن و علوم پرسیده شد. 
تکالیف 
ارزشیابی قرآن برگزار می شود. 
مطالعات و علوم پرسیده و دوره می شود. 
ریاضی دوره می شود. 

یکشنبه 16 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس
به آدینه پاسخ داده شد. 
املا گفته شد. 
آزمون مداد کاغذی ( فارسی) برگزار شد. 
هدیه ها به صورت دوره پرسیده شد.
فعالیت انشا در کلاس انجام شد. 
تکالیف : 
کلمات املایی صفحات 134 - 111 نوشته شد. 
درس های 15 - 16 - 17 فارسی و هدیه ها مطالعه شود. 

شنبه 97/2/15
با سلام
آزمون علوم برگزار شد.
مطالعات و قرآن پرسیده شد.
آدینه حل شد.
تمرینات ریاضی حل شد.
تکالیف:
 آزمون مطالعات برگزار می شود.
ریاضی دوره می شود.
علوم و قرآن پرسیده می شود.
روز خوش 

2/11
سلام روزخوش
میلاد باسعادت امام زمان(عج)برشماعزیزان مبارک
امروز: فارسی ص139 و140 تدریس شد.
فعالیت املا و نثردرس نیایش(به صورت گروهی) انجام شد.
آدینه پاسخ داده شد.
دوره درس هدیه ها انجام شد.
تکالیف:
پاسخ به آدینه
درس نیایش یک بار نوشته شود.
درس13و14 هدیه و فارسی مطالعه شود.
ایام به کام
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  آرشیو خبر‌ها