گزارش روزانه کلاس پنجم/آقای سرفلاح و خانم فلاحتکاری
 
دوشنبه 96/11/30
با سلام
ازمون مطالعات برگزار شد
قران پرسیده شد
علوم تدریس شد
تمرین ریاضی حل شد
تکالیف
ازمون قران برگزار خواهد شد
علوم و مطالعات پرسیده می شود 
ریاضی تدریس می شود

29بهمن
سلام
فعالیت های کلاس :
فارسی درس 14تدریس شد.
آزمون هدیه ها برگزار شد.
درس 13 هدیه های آسمانی تدریس شد.
پاسخ به آدینه
تکالیف :
یک مرتبه ازدرس شجاعت نوشته شود.
املا تمرین شود .
فارسی و هدیه ها مطالعه شود.
روزتون شاد و دل انگیز
 
 

چهارشنبه 96/11/25
باسلام
ریاضی دوره شد وتفریق عدد اعشاری تدریس شد.
قران پرسیده شد. 
مطالعات تدریس شد. 
آزمون علوم برگزار شد. 
تکالیف
ازمون ریاضی برگزار می گردد.
علوم وقران ومطالعات پرسیده می شود. 
ادینه حل شود.
 

24بهمن
سلام روزخوش
امروز:آزمون فارسی و املا برگزارشد.شعرص105روخوانی ومعنی شد.هدیه هادوره و به آدینه پاسخ داده شد.
تکالیف:پاسخ به آدینه ونوشتن شعرص105ومطالعه هدیه ها
روزیک شنبه آزمون مدادکاغذی هدیه ها   
لبتون خندون،قلبتون مهربون

دوشنبه 23 بهمن
فعالیت های کلاس
علوم ، مطالعات و قرآن پرسیده شد. 
ریاضی جمع اعداد اعشاری تدریس شد. 
تکالیف
آزمون علوم برگزار می شود. 
ریاضی تمرینات اعشاری کتاب کار و کتاب درسی
مطالعات و قرآن پرسیده می شود. 

سه شنبه 17 بهمن
با سلام 
فعالیت های امروز 
فارسی : درس سیزدهم مرور شد ، درس سیزدهم نگارش مرور شد ، آدینه پاسخ داده شد ، موضوع انشاء در کلاس خوانده شد.
هدیه ها ی آسمانی : درس دوازدهم تدریس شد ، درس یازدهم پرسیده شد. 
تکالیف 
آدینه حل شود ، یک بار از روی درس سیزدهم فارسی نوشته شود ، 
روز سه شنبه 96/11/24 آزمون مداد و کاغذی فارسی برگزار می گردد. املاء به صورت دوره از تمام درس ها گفته می شود. 
سپاس 
زندگیتون پر از آرزوهای دست یافتنی 

دوشنبه 96/11/16
با سلام
ریاضی درس جدید تدریس شد
مطالعات پرسیده شد
علوم تدریس شد
تکالیف
تمرینات ریاضی حل شود
مطالعات و علوم پرسیده می شود 
قرآن پرسیده و دوره می شود

15بهمن
سلام 
امروز:
فارسی درس 13 تدریس شد.
آزمون املا از دو درس 10 و 11 برگزار شد. 
انجام فعالیت نگارش ص65و66
فعالیت های درس 11 هدیه ها نوشته شد. 
تکالیف
نوشتن کلمات درس13،املاومطالعه فارسی وهدیه ها
روزخوش وسرشارازآگاهی های مثبت

شنبه 14 بهمن
باسلام
ریاضی دوره شد.
علوم پرسیده شد.
مطالعات تدریس شد و پرسیده شد. 
قرآن تدریس شد. 
تکالیف
ریاضی تدریس می شود.
مطالعات وقرآن پرسیده  می شود.
علوم تدریس می شود.

شنبه 96/11/7
باسلام
ازمون ریاضی برگزار شد. 
تمرینات ریاضی حل شد.
علوم ومطالعات پرسیده شد. 
قرآن دوره شد.
تکالیف 
ازمون ریاضی برگزار می شود. 
قرآن وعلوم پرسیده می شود. 
مطالعات تدریس می شود.