گزارش روزانه کلاس سوم/خانم پاکزاد
     
شنبه 28 اردیبهشت
با سلام
امروز
آدینه ها حل شد- املای تخته ای تمرین شد
فردا
کلماتی از درس های 14-15-16-17 و نیایش بنویسید-پرسش کتبی املا از درس های بالا انجام می شود
ایام به کامتان            
 
    

چهارشنبه 25 اردیبهشت
با درود فراوان
امروز
تمرین قبل از پرسش کتبی فارسی انجام شد-پرسش کتبی فارسی انجام شد. 
شنبه
یک بار از کلمات درس 16 و یک بار شعر دریا را بنویسید-آدینه شماره 29-30 حل شود.
روز خوش

سه شنبه 24 اردیبهشت
با درود فراوان
امروز
ریاضی تیزهوشان  تمرین شد -جمله سازی و تمرین فارسی انجام شد. 
فردا
پرسش کتبی فارسی از درس های 14-15-16-17 و نیایش برگزار می شود.
اولیای گرامی لطفا تکرار و تمرین را با فرزندانتان انجام دهید تا نتیجه کار مفید باشد.
روز خوش     
 

دوشنبه 23 اردیبهشت
با سلام 
امروز
تمرین ریاضی کار شد و پرسش کتبی ریاضی انجام شد.
فردا
یک بار از کلمات درس 14 نوشته شود-تمرین دفتر جمله سازی حل شود
روز خوش    

یکشنبه 22 اردیبهشت
با درود فراوان
امروز
تمرین دفتر ریاضی حل شد- املای درس نیایش گفته شد-
فردا
پرسش کتبی ریاضی از فصل 6-7-8 برگزار می شود- به دست خط اولیا تمرین ریاضی کار شود.
روز خوش    

شنبه 21 اردیبهشت
با سلامی گرم خدمت شما بزرگواران
امروز
آدینه حل شدو تمرین ریاضی حل شد-قرآن پرسیده شد-املای تخته ای گفته شد.
فردا
یک بار کامل از درس نیایش بنویسید- املای درس نیایش گفته می شود-تمرین دفتر ریاضی حل شود
ایام به کامتان

98/2/18
با سلام 
امروز 
اجتماعی پرسیده شد - جمله سازی انجام شد. - املای پای تخته ای گفته شد - تمرین دفتر ریاضی حل شد. 
شنبه 
آدینه ی شماره 27 صفحات ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) حل شود. 
قرآن پرسیده می شود. 
تمرین دفتر ریاضی حل شود. 
روز خوش 

سه شنبه 17 اردیبهشت
با درود فراوان
امروز
تمرین ریاضی حل شد و تمرین تیزهوشان ریاضی حل شد-روان خوانی دروس مورد نظر پرسیده شد-جمله سازی ها خوانده شد.
فردا
یک بار از درس نیایش بنویسید- پرسش نهایی اجتماعی از فصل 5-6-7 انجام می شود-تمرین دفتر ریاضی حل شود
روز خوش

دوشنبه 16 اردیبهشت
با درود فراوان
امروز
آخرین تمرین های کتاب ریاضی حل شد.و آخرین تمرین های کتاب کار ریاضی انجام شد.-پرسش نهایی علوم انجام شد-
فردا
 یک بار از شعر دریا و بهاران نوشته شود-پرسش شفاهی ریاضی برگزار می شود-روخوانی درس های ( آفرینش حلزون-شعر بهاران-بوی سیب-شعر وطن) 
روز خوش

یکشنبه 15 اردیبهشت
با درود فراوان
امروز
تمرین کتاب ریاضی حل شد و از کتاب کار تمرین حل شد -هدیه آسمان درس20 تدریس شد.
فردا
یک بار از کلمات درس آفرینش حلزون بنویسید-پرسش نهایی درس علوم از درس های 12-13-14 برگزار می شود- تمرین دفتر ریاضی حل شود-جمله سازی کلمات انجام شود.
روز خوش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  آرشیو خبر‌ها