گزارش روزانه کلاس سوم/خانم پاکزاد  
چهارشنبه 23 آبان
با سلام و درود
امروز ریاضی تدریس شد و تمرین های مربوط به درس حل شد.املای درس 4 گفته شد.نکات دستوری فارسی تدریس شد.-از کتاب کار ریاضی تمرین حل شد.
شنبه
فعالیت دفترهای مشق انجام شود-آدینه های شماره 7 ( صفحه ی 1-2 ) شماره ی 8 ( صفحه ی 1-2 ) نوشته شود-املای درس 4 ( بفیه ی درس 4 ) گفته می شود-روخوانی درس 5 انجام شود.
روز خوش

سه شنبه 22آبان
با سلام
امروز
ریاضی تدریس  شد( گرم-کیلو گرم ) -اجتماعی فصل 3 تدریس شد.-فارسی درس 5 تدریس شد.
فردا
یک بار از درس 4 از اول تا علامت بنویسید-املای درس 4 گفته می شود ( از اول تا علامت ) -امتحان معنی کلمات داریم از 2 درس ( آسمان آبی- آواز گنجشک) دیکته ی شب بنویسید-از کتاب ریاضی صفحه های 37-39 در کتاب نوشته شود.
روز خوش

دوشنبه 21 آبان
با درود فراوان
امروز
علوم درس 3 تدریس شد.-قرآن پرسیده شد.-هدیه آسمان درس 3 تدریس شد.
فردا
یک بار از حکایت ( هرچه کنی به خود کنی ) بنویسید-انشا ( آیا می دانید ) را بنویسید-تکالیف دفتر ریاضی حل شود-
پسران گلم به پدر یا مادر خود دیکته بگویند و سپس کن آن را تصحیح کنند-فعالیت اجتماعی ( شجره نامه ) انجام شود.
روز خوش

یکشنبه 20 آبان
با سلام
فعالیت های امروز
درس جدید ریاضی تدریس شد . جلسه ی هماهنگی اولیا با آموزگار با حضور گرم شما عزیزان برگزار شد.
فردا
 یک بار از کلمات درس مورچه ریزه بنویسید-تمرین دفتر ریاضی حل شود و روز سه شنبه آورده شود-قرآن از تعدادی از دانش آموزان پرسیده می شود. ( سوره ی فتح ) 
روز خوش

شنبه 19 آبان
با سلام خدمت شما بزرگواران
امروز
آدینه ها حل شد.-جمله سازی ها خوانده شد.- قرآن سوره ی فتح پرسیده شد.-از کتاب کار فارسی تمرین حل شد.
فردا
یک بار از کلمات درس 4 نوشته شد.-روخوانی درس 4 همراه با معنی پرسیده می شود-تکالیف دفتر مشق انجام شود
اولیای گرامی فردا جلسه ی مدرسه فراموش نشود

سه شنبه 15 آبان
با سلام
رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن ( ع ) و امام رضا ( ع) را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می نمایم.
امروز
تمرین کتاب ریاضی و کتاب کار ریاضی حل شد.
تعدادی از درس های فصل 2 کتاب اجتماعی تدریس شد. 
شنبه
آدینه ی شماره ی 6 صفحه های ( 1-2 ) حل شود-آدینه ی شماره ی 7 فقط قسمت ( آواز گنجشک ) صفحه ی ( 2-3 ) حل شود-جمله سازی شود - قرآن سوره ی فتح پرسیده می شود. 
ایام به کامتان

دوشنبه 14 آبان
با درود فراوان
امروز ریاضی تمرین شد- ارزشیابی ریاضی برگزار شد.-از کتاب علوم درس مواد بصورت آزمون حل شد.
فردا- تکالیف کار در منزل علوم انجام شود-تمرین ریاضی صفحات 33-36 در کتاب حل شود-روخوانی و معنی کلمات درس 4 فارسی پرسیده می شود.
ایام به کامتان

یکشنبه 13 آبان
با سلام و درود
این روز را به پسرای دلبندم و سرمایه های فردای ایران زمین تبریک می گویم
امروز
 ریاضی تدریس شد.
از کتاب کار فارسی تمرین حل شد.
علوم از تعدادی از دانش آموزان پرسیده شد.
فردا
یک بار از درس 4 از علامت تا آخر بنویسید.
3 بار رو خوانی درس 4 را انجام دهید.
صفحه های 33-36 کتاب ریاضی حل شود.
امتحان ریاضی فقط اعداد سه رقمی به روش شاخه ای برگزار می شود.
روز خوش

شنبه 12 آبان
با سلامی به زیبایی پاییز
فعالیت های کلاس
آدینه حل شد.-ریاضی تدریس شد و از کتاب کار تمرین حل شد.-نکات دستوری درس 4 فارسی تدریس شد.- املای دفتری گفته شد.
تکالیف
 یک بار از درس 4 بنویسید از اول تا علامت-تمرین دفتر ریاضی حل شود-قرآن تمرین شود( نماز و کلمات قرآنی ) -از تعدادی از دانش آموزان علوم پرسیده می شود. 
روز خوش

چهارشنبه 9 آبان
با درود فراوان
امروز
از کتاب ریاضی تمرین حل شد.-آدینه شماره 5 چک شد.-اجتماعی پرسیده شد.درس 4 فارسی تدریس شد.
شنبه- از کلمات درس 3 دو بار نوشته شود-املای دفتری درس 3 گفته می شود-آدینه ی شماره 5 فارسی ( آسمان آبی وهوای پاک ) حل شود-نماز 4 رکعتی پرسیده می شود. از دانش آموزانی که علوم پرسیده نشده علوم درس مواد پرسیده می شود.
روز خوش