گزارش روزانه کلاس سوم/خانم پاکزاد  
چهارشنبه 26 اردیبهشت
با سلام
امروز ارزشیابی فارسی برگزار شد- بقیه ساعات امروز تمرین ریاضی از کتابک حل شد.
شنبه- ارزشیابی ریاضی از فصل های 6-7-8 برگزار می شود(لطفا اولیاء گرامی نهایت سعی و تلاش را در حق فرزندانشان انجام دهند)-آدینه حل شود-جدول ضرب 2 تا 9 را می پرسم.
ایام به کامتان

سه شنبه 25 اردیبهشت
با درود فراوان
امروز تمرین دفتر ریاضی حل شد-علوم پرسیده شد-جمله سازی انجام شد.
فردا- ارزشیابی فارسی از 4 درس ( 14-15-16-17داریم-تمرین دفتر ریاضی حل شود-10 تمرین ریاضی به دست خط اولیا نوشته شود.
روز خوش

دوشنبه 24 اردیبهشت
با سلامی به لطافت اردیبهشت
امروز تمام تمرین های ریاضی حل شد- ارزشیابی اجتماعی برگزار شد-املای درس نیایش گفته شد.
فردا- تمرین های دفتر ریاضی حل شود- از کلمات درس آفرینش حلزون نوشته شود-امتحان علوم از 2 درس جانوران 2 و نگه داری مواد غذایی پرسیده می شود.
ایام به کامتان

23 اردیبهشت
با سلام و درود
امروز تمرین دفتر ریاضی حل شد-از کتابک کار ریاضی تمرین حل شد-معنی کلمات فارسی پرسیده شد-ارزشیابی املا برگزار شد.
فردا-یک بار کامل از درس نیایش بنویسید-املای درس نیایش گفته می شود-ارزشیابی اجتماعی فصل 6 و 7 پرسیده می شود(همراه با علائم راهنمایی و رانندگی)-تمرین دفتر ریاضی حل شود.
با تشکر روز خوش

22 اردیبهشت
با سلام و درود
امروز آدینه حل شد-تمرین ریاضی حل شد-علوم پرسیده شد-روخوانی انجام شد.
فردا-از درس های 14-15-16-17 ارزشیابی پایانی املا برگزار می شود-از کلمات درس های ذکر شده بنویسید-ریاضی صفحه 144 در کتاب حل شود-معنی کلمات درس های 12-14-15-16-17 پرسیده می شود.
با تشکر
 

19 اردیبهشت
با سلام و درود فراوان
امروز ریاضی تمرین شد-ارزشیابی ریاضی از فصل 18 برگزار شد.
شنبه: ارزشیابی املا از درس های 14-15-16-17 داریم-از کلمات درس های ذکر شده نوشته شود-ارزشیابی علوم از درس گیاهان و جانوران 1 پرسیده می شود- ارزشیابی روخوانی از دروس ذکر شده برگزار می شود(مطالعه شود)- آدینه حل شود.
با تشکر
 

18 اردیبهشت
با سلام و درود
امروز بعد از زنگ مفرح ورزش علوم پرسیده شد.
قرآن پرسیده شد.
فردا- ارزشیابی ریاضی (فقط فصل 8) برگزار می شود.
به دست خط اولیاء تمرین ریاضی نوشته شود و دانش آموزان حل کنند.
یک بار کامل از درس 17 نوشته شود.
متشکرم

دوشنبه 17 اردیبهشت
با سلام و درود 
فعالیت های کلاس
ریاضی تدریس شد. 
تمرین دفتر ریاضی حل شد. 
علوم پرسیده شد. 
اجتماعی پرسیده شد. 
تکالیف
یک بار کامل از درس ایران عزیز و از کلمات درس 16 بنویسید. 
تمرین دفتر ریاضی حل شود. 
امتحان مستمر قرآن داریم از سوره ی انعام تا سوره ی حشر 
علوم پرسیده می شود. 
جدول ضرب 2 تا 9 پرسیده می شود. 
روز خوش 

یکشنبه 16 اردیبهشت
با سلام 
امروز ریاضی تدریس شد و تمرین حل شد. 
ارزشیابی جمله سازی برگزار شد. 
املا درس 17 گفته شد. 
آخرین درس هدیه های آسمان تدریس شد. 
تکالیف
1 بار کامل از درس نیایش بنویسید. 
علوم درس نگه داری از مواد غذایی پرسیده می شود. 
تمرین دفتر ریاضی حل شود. 
تمرین دفتر جمله سازی حل شود. 
ارزشیابی مستمر اجتماعی ( فقط  فصل 5)  برگزار می شود. 
ایام به کامتان

شنبه 15 اردیبهشت
با عرض سلام و خسته نباشید
امروز آدینه حل شد- از کتاب کار تمرین ریاضی حل شد-از درس فارسی نیایش تدریس شد- آخرین درس علوم تدریس شد.
فردا- یک بار کامل از درس 17 نوشته شود-املای درس 17 گفته می شود-ارزشیابی جمله سازی برگزار می شود-قرآن سوره ی حشر را می پرسم-جمله سازی و انشا نوشته شود.
روز خوش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  آرشیو خبر‌ها