گزارش روزانه کلاس سوم/خانم پاکزاد
     
چهارشنبه 29 آبان
با سلام
امروز
اجتماعی فصل 3 تدریس شد-املای دفتری درس 4 گفته شد-تمرین کتاب ریاضی حل شد-قرآن سوره ی فتح پرسیده شد.
شنبه
یک بار کامل از درس 5 فارسی بنویسید-آدینه شماره ی 7 صفحات 1-2-3 حل شود.
شنبه پرسش کتبی آبان ماه ریاضی برگزار می شود (فقط فصل 2)
فعالیت اجتماعی و ریاضی انجام شود.
روز خوش

شنبه 25 آبان
با سلام
امروز
ریاضی تدریس شد و در رابطه با موضوع تمرین حل شد.-املای پای تخته ای درس 4 گفته شد.
فردا
یک بار کامل از درس 4 فارسی (از اول تا علامت) بنویسید و  دیکته در منزل از این قسمتبنویسید-املا از درس 4گفته می شود (از اول تا علامت)-جمله سازی انجام شود-آدینه شماره 6 صفحات 1-2 حل شود- علوم درس مواد اطراف ما پرسیده می شود. 
روز خوش

سه شنبه 21 آبان
با سلام
امروز
بعداز زنگ ورزش ریاضی تدریس شد -علوم از تعدادی از دانش آموزان پرسیده شد.
فردا
یک بار از کلمات درس 3 فارسی بنویسید-از 2880 تا 3200 با عدد در دفتر مشق بنویسید.
روز خوبی داشته باشید. 
 

دوشنبه 20 آبان
با درود فراوان
امروز ریاضی تدریس شد( اعداد تقریبی-) درس 3 هدیه آسمانی تدریس شد-اجتماعی پرسیده شد
فردا- یک بار از کلمات درس 4 فارسی نوشته شود-تمرین دفتر ریاضی حل شود-جمله سازی ها انجام شود-برگه علوم ( مواد اطراف ما ) پرسیده می شود-فعالیت علوم حل شود
روز خوش

یکشنبه 19 آبان
سلامی به گرمی وجودتان
امروز
نکات دستوری درس 4 فارسی تدریس شد و معنی کلمات و هم خانواده گفته شد.-علوم خوانده شد.
فردا
یک بار کامل از درس 4 (از علامت تا آخر درس) بنویسید-تمرین ریاضی صفحه 33 در کتاب حل شود-اجتماعی فصل 2 پرسیده می شود -قرآن سوره ی فتح پرسیده می شود.
طبق اطلاع قبلی مربی بهداشت به مناسبت هفته دیابت  لطفا دانش آموزان فردا یک عدد میوه-(هویج و... ) به همراه بیاورند.
از اولیای گرامی که در جلسه امروز شرکت نمودند کمال تشکر را دارم
روز خوش

شنبه 18 آبان
با درود فراوان
امروز
آدینه حل شد-ریاضی درس پول تدریس شد و در این باره تمرین حل شد-فارسی درس 4 تدریس شد.
فردا
یک بار کامل از (درس 4 فارسی) از اول تا علامت بنویسید-روخوانی درس 3 فارسی همراه با معنی کلمات پرسیده می شود-ریاضی صفحه 33 در کتاب حل شود.
اولیای گرامی جلسه ملاقات اولیا با آموزگار فردا فراموش نشود لطفا راس ساعت 10 در مدرسه حضور داشته باشید.
ممنونم

سه شنبه 14 آبان
با سلام 
امروز
املای درس 3 فارسی گفته شد-تمرین دفتر ریاضی حل شد-ادامه ی درس علوم تدریس شد.
شنبه
از تمام کلمات 3 درس فارسی که شکل ( ط-ظ-ع-غ-د-ذ -و تشدید ) را دارند یک بار بنویسید-آدینه شماره 5 صفحات ( 1-2-3-4 ) حل شود -در دفتر مشق از 1090 تا 1120 با حروف بنویسید-فعالیت برگه قرآن انجام شود.
ایام به کامتان

دوشنبه 13 آبان
با درود فراوان
امروز
ریاضی تدریس شد و تمرین و کتاب کار حل شد.-املای پایتخته ای از درس 3 فارسی گفته شد-اجتماعی از تعدادی از دانش آموزان پرسیده شد.
فردا 
یک بار از کلمات درس 3 فارسی نوشته شود- املای منزل از درس 3 فارسی نوشته شود-تمرین دفتر ریاضی حل شود-در دفتر مشق از 1000 تا 1200 با عدد نوشته شود.
روز خوش

یکشنبه 12 آبان
با ارزوی سلامتی برای شما
امروز
نکات درسی درس 3 فارسی تدریس شد-جمله سازی ها خوانده شد-علوم درس 3 تدریس شد.
فردا
یک بار کامل از ( واژه آموزی و بیاموز و بگو )درس 2-3 فارسی را بنویسید-تمرین دفتر ریاضی حل شود-اجتماعی پرسش های فصل 2 پرسیده می شود -جمله سازی انجام شود.
ایام به کامتان

شنبه 11 آبان
بادرود فراوان
امروز
ریاضی دوباره تدریس شد و تمرین تخته ای انجام شد-معنی کلمات درس 3 فارسی انجام شد.
فردا
یک بار کامل از درس 3 فارسی نوشته شود-جمله سازی ها انجام شود- تمرین دفتر ریاضی حل شود-روخوانی درس 3 فارسی انجام شود.
روز خوش