گزارش روزانه کلاس دوم /خانم رضائی فر  
فعالیتهای آموزشی چهارشنبه 3 بهمن
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز
قرآن سوره ی عصر و روخوانی عبارات قرآنی پرسیده شد .
ریاضی آموزش ومقایسه ی اعداد سه رقمی  با استفاده از شکل و ابزار و فعالیت کار در کتاب انجام شد .
فارسی بنویسیم فعالیت کار در کتاب انجام شد.
املا از درس هنرمند گفته شد .تمرین یادگیری املای درست کلمات در کلاس انجام شد . 
فعالیت منزل 
لطفا آدینه ی 14 و15  فعالیت ریاضی وآدینه ی 17 فعالیت فارسی وعلوم انجام شود .
آخر هفته ی خوبی را برایتان ارزومندم .شاد باشید 
 
 

فعالیت های اموزشی سه شنبه 2 بهمن
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
فعالیت اموزشی وتفریحی ورزش در باشگاه برگزار شد .
فارسی بنویسیم فعالیت کار در کتاب انجام شد .
ریاضی فعالیت کار در کتاب و تمرین یادآوری در کلاس انجام شد . 
هدیه های آسمان تمرین آموزش نماز دورکعتی انجام شد . تشهد وسلام تمرین وتکرار شد .
فعالیت منزل 
لطفا تمرینات ریاضی و کلمه سازی فارسی انجام شود .
املا از درس هنرمند گفته می شود.
لطفا ابزار کوییزنر همراه دانش اموزان باشد. 
با تشکر 
َ

فعالیتهای آموزشی دوشنبه 1 بهمن
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
علوم: درباره ی دانه ها از دانش آموزان پرسش وپاسخ انجام شد . با تشکر از دانش آموزانی که دانه ها را تا مرحله ی جوانه زدن اماده کردند .
ریاضی:  مرور فصل 4 عددهای سه رقمی فعالیت کار در کتاب انجام شد و تمرین در کلاس انجام شد.
فارسی: نگارش 4 سطر از درس هنرمند در کتاب بنویسیم انجام شد .
قران: کلمات وعبارات قرآنی پرسیده شد و عبارات جدید اموزش و روخوانی انجام شد.
کارگاه هوش وخلاقیت تشکیل شد .
فعالیت های منزل 
لطفا تمرینات یادآوری ریاضی  در دفتر انجام شود .
عزیزانی که دانه ها را سبز کرده اند لطفا در یک گلدان کاشته وبا توجه  به مراحل انجام آزمایش در صفحه ی 66 کتاب گزارش رشد دانه ها را نوشته  وتا به رشد مناسبی که قابل اندازه گیری وثبت آن باشد از گیاه مراقبت شود .
فارس لطفا  10 کلمه ی مهم املایی را در دفتر نوشته وبا آن جمله سازی انجام شود.
لطفا درس یازدهم هدیه ها آموزش نماز دورکعتی با دانش آموزان در منزل تمرین شود .
با تشکر 
 

فعالیت های آموزشی یکشنبه 30 دی
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
نقاشی: با موضوع هوای پاک انجام شد .
فارسی: نگارش چند سطر از درس هنرمند انجام شد .
هدیه های آسمان: آموزش نماز داده شد .
ریاضی: فعالیت کار در کتاب انجام شد .
علوم:  آشنایی با گیاهان ودانه ها آموزش داده شد . 
فعالیت منزل 
لطفا تمرین ریاضی حل مساله انجام شود .
قرآن کلمات وعبارات پرسیده می شود .
علوم درباره ی دانه ها وتدریس امروز سوال میشود .لطفا مطالعه ی درس انجام شود .
با تشکر 
 
 
 

فعالیتهای آموزشی شنبه 29 دی
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
سوره ی  عصر خوانده شد .کلمات وعبارات قرآنی تمرین ویاد آوری و توسط دانش آموزان خوانده شد .
ریاضی: آموزش جمع سه رقمی با کمک جدول و فعالیت کار در کتاب و تمرین کلاسی در دفتر انجام شد .
فارسی: درس هنرمند تدریس شد وروخوانی از درس توسط دانش آموزان انجام شد .فعالیت نوشتاری در کتاب بنویسیم انجام شد .تمرین جمله سازی در دفتر نوشته شد .
فعالیت های منزل 
لطفا  10 جمع وتفریق را نوشته با کمک جدول به دست آورده و پاسخ آن را بنویسید .
لطفا برای آموزش علوم  چند دانه مانند (گردو پسته و یا حبوبات )و یک یا دو میوه کامل با پوست ودانه مانند ( پرتقال یا سیب ) همراه دانش آموز باشد .
مطالعه ی  درس هنرمند انجام شود .
با تشکر 
 

فعالیتهای آموزشی چهارشنبه 26 دی
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
قرآن: روخوانی از کلمات وعبارات قرآنی از دانش آموزان پرسیده شد .پیام قرآنی تدریس شد ودرباره پیام قرآنی تصویر خوانی انجام شد .
ریاضی: فعالیت کار در کتاب و تمرین دفتری در کلاس انجام شد .
فارسی املا گفته شد .ارزیابی دانش آموزان از یادگیری درس فارسی انجام شد .
علوم: فصل 8 ، سرگذشت دانه (با دانش اموزان درباره انواع دانه ها گفت گو انجام شد .)
فعالیت منزل 
لطفا آدینه هایی که علامت گذاری شده انجام شود .
جهت مشاهده قسمت های گیاه وانجام آزمایش لطفا تا روز دوشنبه دانش آموزان عزیزی که تمایل دارند چند دانه ی لوبیا خیس کرده تا سبز شود وجوانه بزند و روز دوشنبه به کلاس بیاورند بعد از تدریس از دانش آموز عزیز خواسته می شود که آن را در یک گلدان کاشته و مراحل رشد دانه را مشاهده ، اندازه گیری و ثبت مشاهداتش را روزانه انجام دهد . 
لطفا برای روز یکشنبه جهت تدریس درس علوم و آشنایی با دانه ها ، دانش آموزان عزیز هر کدام برای خودشان دو تا سه دانه (به دلخواه ) و یک تا دو میوه که دانه دارند همراه داشته باشند . 
با تشکر آدینه ی خوشی  را همراه با سلامتی برای شما بزرگواران آرزومندم 
 
 

فعالیتهای آموزشی سه شنبه 25 دی
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
فعالیت آموزشی تفریحی ورزش در باشگاه انجام شد.
کارگاه هوش وخلاقیت تشکیل شد.
ارزیابی دانش آموزان از یادگیری درس ریاضی انجام شد.
فعالیت های منزل 
املا از درس کی بود کی بود گفته می شود . 
مطالعه ی فارسی به طور کامل ودقیق انجام شود .
با تشکر .

فعالیت های آموزشی دوشنبه 24 دی
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز
مهارت دست ورزی: کاردستی ساخت گلدان با گل سفال  و پرسش کامل از کتاب علوم انجام شد .
ریاضی: آموزش عدد های سه رقمی تقریبی و فعالیت کار در کتاب انجام شد .
فارسی: جمله سازی با کلمات در کلاس انجام شد .
قرآن: آموزش سوره  ی عصر و روخوانی عبارات قرآنی انجام شد .
کارگاه هوش وخلاقیت تشکیل شد .
فعالیت منزل 
فعالیت ریاضی برای یادگیری بهتر وکامل تر از ابتدای کتاب دوره وتمرین شود . 
با تشکر 

23 دی
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
نقاشی با موضوع دوستی دردفتر نقاشی انجام شد .
ریاضی فعالیت کار در کتاب و تمرین کلاسی در دفتر انجام شد .
پرسش کامل از درس هدیه ها انجام شد .
فیلم آموزشی بسازیم و لذت ببریم مشاهده شد .
فعالیت منزل 
لطفا مطالعه ی کتاب علوم با دقت انجام شود.
با تشکر
 

فعالیتهای آموزشی شنبه 22 دی
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
فارسی: درس بخوان وبیندیش، کی بود کی بود تدریس شد .درباره ی پیام آموزشی درس، داستان نویسی ونتیجه گیری انجام شد .
ریاضی: تمرین و فعالیت کار در کتاب انجام شد .
پرسش کلی قرآن انجام شد .
فعالیت منزل 
لطفا  تمرینات ریاضی انجام شود . 
فارسی نگارش قسمت اول در دفتر انجام شود .
مطالعه کتاب هدیه ها با دقت انجام شود .
با تشکر