گزارش روزانه کلاس دوم /خانم یعقوبی  
2 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس :
ریاضی تدریس شد 
علوم تدریس شد 
املا گفته شد 
قرآن پرسیده شد 
تکلیف منزل  
از کلمه های 3 درس اول کتاب دو تا دو تا بنویسید 
املا از همین دروس یک صفحه گفته شود 
علوم فصل نان مطالعه شود، پرسیده می شود 
فعالیت علوم صفحه 96 و 97 در منزل درست شود و روز شنبه آینده به مدرسه آورده شود.

29 فروردین
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تدریس شد 
ارزشیابی ریاضی برگزار شد
علوم درباره مراحل تهیه نان توضیح داده شد 
هدیه ها تدریس شد 
تکلیف منزل 
برگه آدینه را حل کنید 
مشق از درس در کنار سفره بنویسید

28 فروردین
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تمرین شد 
ارزشیابی هدیه ها برگزار شد 
فارسی تدریس شد 
تکلیف منزل 
از درس مثل دانشمندان مشق بنویسید 
ریاضی تمرین کنید

26 فروردین
با سلام 
فعالیت های کلاس 
تدریس ریاضی 
ارزشیابی املا و جمله سازی 
حل آدینه
تکلیف منزل 
از کلمه های درس های تعیین شده بنویسید
برگه علوم را حل کنید
هدیه ها مطالعه شود
روز خوبی داشته باشید

21 فروردین
با سلام
فعالیت های کلاس
برگه ی کار در کلاس علوم حل شد
کتاب کار ریاضی کنترل شد
انشانویسی درباره ی فصل بهار انجام شد
تکلیف منزل
از درس پرواز قطره املا بنویسید
از صفحه ی 60 تا 92 هدیه ها مطالعه شود
از کتاب کار ریاضی صفحه های 97 تا 99 حل شود
روز خوبی داشته باشید

20 فروردین
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تدریس شد 
کتاب کار نگارشی حل شد 
زبان صفحه 37 تدریس و کار در کلاس پرسیده شد - روز 4 شنبه زبان پرسیده می شود 
قرآن تدریس شد 
تکلیف منزل 
با کلمه های درس پرواز قطره و شیر و موش جمله بسازید 
صفحه های 94 و 95 و 96 از کتاب کار ریاضی را حل کنید

19 فروردین
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تدریس شد 
فارسی تدریس شد 
املا گفته شد 
آزمون علوم برگزار شد 
تکلیف منزل 
از درس پرواز قطره و شیر و موش مشق بنویسید 
از دانش آموزانی که نمره ی علوم آنها از 18 کمتر شده است فردا به صورت شفاهی آزمون علوم گرفته می شود

18 فروردین
با سلام 
فعالیت های کلاس 
آدینه حل شد 
علوم دوره شد 
هدیه ها تدریس شد 
تکلیف منزل 
علوم فصل 12 و 13 مطالعه شود 
از درس جدید هدیه ها مشق بنویسید

23 اسفند
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تدریس شد
هدیه ها تدریس شد و آزمون برگزار شد
تکلیف منزل 
آدینه را حل کنید
از درس راز خوش بختی مشق بنویسید

22 اسفند
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تمرین شد 
آزمون جمله سازی برگزار شد 
امروز تکلیف نوشتنی نداریم ولی 4 درس آخر هدیه ها مطالعه شود آزمون کتبی برگزار می شود