گزارش روزانه کلاس دوم /خانم رضائی فر  
فعالیتهای آموزشی چهارشنبه 23 آبان
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
کتاب قرآن سوره فلق یادآوری شد .پیام قرآنی ومعنی آن وتنوین درس جدید آموزش داده شد ولوحه خوانی کلمات وعبارات تنوین دار انجام شد .
فارسی نگارش 4 سطر آخر از درس تمیز باش وعزیز باش در کاربرگ انجام شد .
املا از درس تمیز باش وعزیز باش گفته شد وروخوانی درس از دانش آموزان پرسیده شد .
ریاضی ادامه درس اشکال هندسی شباهت وتفاوت مربع ومستطیل آموزش داده شد وفعالیت کار در کتاب انجام شد .
علوم درس زمین ما وگردش زمین (2) درباره ی چگونگی پیدایش فصل ها با دانش آموزان
گفت وگو انجام شد .درباره باد  وجهت باد و ابزار آن وسرعت باد وابزار آن با دانش آموزان صحبت شد وتوضیحات داده شد.
توجه    
اولیای محترم درباره روز وتاریخ ارزشیابی آبان ماه وسرفصل درسها تئضیحات را نماینده محترم کلاس به اطلاع شما عزیزان می رساند .
تکلیف 
لطفا آدینه شماره 7 انجام شود .
دانش آموزان عزیز در روان خوانی درس فارسی به مطالعه بیشتر نیاز دارند لطفا مطالعه درس ها هر روز انجام شود .
با تشکر .آدینه خوشی را برایتان آرزومندم 

فعالیتهای آموزشی سه شنبه 22 آبان
با سلام واحترام 
فعالیت های کلاس
فعالیت آموزشی وتفریحی ورزش در باشگاه تشکیل شد .
کارگاه هوش وخلاقیت تشکیل شد .
فارسی بنویسیم نگارش 4 سطر دیگر از درس تمیز باش عزیز باش در کاربرگ نوشته شد .
کتاب ریاضی معما، هوش وتمرکز صفحه 36 در کتاب انجام شد .آشنایی با اشکال هندسی آموزش داده شد وفعالیت کار در کتاب انجام شد .
کتاب هدیه های آسمان درس هفتم مهمان کوچک تدریس شد وبه پرسش های کتاب پاسخ داده شد .
تکالیف 
املا شب گفته شود فردا املا از درس تمیز باش وعزیز باش گفته می شود .
روخوانی از درس تمیز باش وعزیز باش پرسیده می شود .
لطفا روخوانی کلمات وعبارات قرآنی تمرین شود .
با تشکر 
 

فعالیت آموزشی دوشنبه 21 آبان
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
تکالیف دانش آموزان دیده شد. 
علوم صفحات 26 تا 29 تدریس شد با توجه به نبودن روز آفتابی آزمایش انجام نشد فقط به صورت شفاهی وبا مثال توضیح داده شد وبه پرسش های کتاب پاسخ داده شد .
ریاضی مرور ویادآوری جمع وتفریق اعداد دورقمی با روش های فرآیندی وتقریبی و تمرینات کار در کتاب انجام شد .
فارسی درس تمیز باش وعزیز باش تدریس شد ونگارش 4 سطر از روی درس در کاربرگ نوشته شد .
کارگاه هوش وخلاقیت تشکیل شد .
تکالیف 
لطفا تمرینات شماره 27-28-29-30-31 کتاب کار ریاضی انجام شود .
توجه      توجه 
اولیای گرامی هفته آینده از شنبه 26  ارزشیابی آبان ماه انجام می شود .
شنبه ارزشیابی قرآن - یکشنبه ارزشیابی هدیه های آسمان - دوشنبه ارزشیابی علوم -
سه شنبه ارزشیابی ریاضی -چهارشنبه ارزشیابی فارسی واملا  
به اطلاع دوستان خوبم میرسانم سرفصل ارزشیابی ها ی درس ها را متعاقبا اعلام خواهم کرد .
با تشکر 
 
 

فعالیتهای یکشنبه 20 آبان
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز
تکالیف ریاضی  دیده شد .
نقاشی در دفتر با موضوع جشن تولد انجام شد .
پسران گلم به اردو رفتند.
تکالیف
لطفا تمرینات شماره 22-23-24-25-26 کتاب کار ریاضی انجام شود .
قرآن پرسیده میشود .
با تشکر 

فعالیت آموزشی شنبه 19 آبان
با سلام واحترام 
فعالیت های کلاس
کتاب قرآن :روخوانی عبارات قرآنی وآموزش نشانه تنوین  وخواندن سوره فلق انجام شد .
کتاب ریاضی :تمرین جمع وتفریق فرآیندی وجمع وتفریق به روش تقریبی آموزش داده شد وفعالیت کار در کتاب انجام شد .
خوشنویسی فعالیت زیبا نویسی در کلاس انجام شد .
املا از درس مدرسه ی خرگوش ها گفته شد .
کتاب فارسی روخوانی از درس مدرسه ی خرگوش ها از دانش آموزان پرسیده شد .
تکالیف
لطفا تمرینات جمع وتفریق به روش تقریبی در دفتر انجام شود .
تمرینات کتاب کار ریاضی صفحات 22 و23 تمرینات شماره 17-18-19-20-21 انجام شود .
روز دوشنبه عبارات قرآنی وپیام های قرآنی کتاب قرآن تا پایان صفحه 27 از دانش آموزان پرسیده می شود .لطفا با دقت روخوانی انجام شود .
در صورت موافقت حضور فرزندتان در اردو فردا یکشنبه 20 آبان ماه لطفا رضایت نامه فرزنتان را امضا بفرمایید وهمراه دانش آموز به مدرسه بفرستید .
با تشکر 

فعالیت آموزشی سه شنبه 15 آبان
با سلام واحترام 
فعالیت آموزشی وتفریحی در باشگاه برگزار شد.
کارگاه هوش وخلاقیت تشکیل شد.
کتاب فارسی بخوانیم: کلمات هم معنی ومخالف درس مدرسه خرگوش ها آموزش داده شد.
کتاب فارسی بنویسیم: 4 سطر آخر از درس مدرسه خرگوش ها نوشته شد. 
کتاب هدیه ها : صفحه 22 پاسخ سوالات درس سوم داده شد.
تکالیف 
شنبه املا از درس مدرسه خرگوش ها گفته می شود.
روخوانی درس مدرسه خرگوش ها پرسیده می شود.
آدینه فعالیت شماره 6 انجام شود. 
تمرین ساعت در دفتر انجام شود وجمع وتفریق به روش فرآیندی یا فرآیند انتقالی در دفتر تمرین انجام شود .
با تشکر 
 

فعالیتهای دوشنبه 14آبان
با سلام واحترام
کتاب علوم : انجام آزمایش مربوط به اندازه گیری دمای آب با ابزار دماسنج انجام شد
توضیحات کامل در صفحه 25کتاب گفته شد 
کتاب ریاضی ادامه آموزش جمع وتفریق فرایندی انجام شد و جمع وتفریق فرایند انتقالی آموزش داده شد
کتاب فارسی بنویسیم نگارش 4 سطر دیگر از درس مدرسه خرگوش ها انجام شد
کتاب فارسی بخوانیم مطالب ببین و بگو درس مدرسه خرگوش ها انجام شد
جمله سازی در کاربرگ کلاس انجام شد
تکالیف :
دانش آموزان عزیز تکلیف نوشتاری ندارند
لطفا فقط مطالب تدریس شده درس دیروز و امروز علوم را بخوانند
 با تشکر

فعالیت آموزشی یکشنبه 13 آبان
با سلام واحترام 
هنر : رنگ آمیزی کاربرگ نقاشی به مناسبت روز دانش آموز انجام شد.
فارسی بخوانیم : فعالیت ببین وبگو کار در کتاب انجام شد.
فعایت بنویسیم :نگارش 4 سطر دوم از درس مدرسه خرگوش ها در کتاب نوشته شد.
ریاضی: ادامه آموزش جمع وتفریق روش فرآیندی فعالیت کار در کتاب انجام شد.
هدیه های آسمان : درس سوم خاطره ماه تدریس شد.
علوم :  گفت گو با دانش آموزان درباره روشن شدن زمین به تدریج وبه آرامی انجام شد .
املا: کاربرگ یادگیری تقویت حافظه دیداری انجام داده شد.
تکالیف 
لطفا فعالیت صفحه 19 کتاب کار ریاضی انجام شود. 
تمرین جمع وتفریق فرآیندی در دفتر انجام شود .
با تشکر 
 

فعالیت آموزشی شنبه 12 آبان
با سلام و  احترام 
فعالیت های کلاس
کتاب  قرآن :تمرین ویادآوری سوره ناس انجام شد .پیام قرآنی خوانده شد ودرباره پیام قرآنی با دانش آموزان گفتگو انجام شد .
کتاب فارسی بخوانیم :تدریس درس مدرسه خرگوش ها با همکاری دانش آموزان به روش نمایش خلاق انجام شد .
کتاب فارسی بنویسیم :نگارش 4 سطر اول از درس مدرسه خرگوش ها انجام شد .
کتاب ریاضی :آموزش جمع وتفریق اعداد دو رقمی به روش فرایندی تدریس شد وفعالیت کار در کتاب انجام شد .
املا : کلمه سازی در دفتر تمرین انجام شد.
مهارت یادگیری در منزل 
لطفا کتاب کار ریاضی تمرینات صفحه 18 انجام شود 
مثال های جمع وتفریق اعداد دورقمی در دفتر تمرین انجام شود.
 روان خوانی از درس فارسی انجام شود .
با تشکر 
 

فعالیت های آموزشی چهارشنبه 9 آبان
با سلام احترام 
کتاب قرآن :صفحه 21 و22 لوحه خوانی انجام شد .حرف (ت )در عربی آموزش داده شد .
ریاضی کاربرگ کار در کلاس انجام شد .
فارسی روخوانی از درس راه سلامتی از دانش آموزان پرسیده شد .
املا از درس راه سلامتی گفته شد .
علوم مبحث زمین و شب روز با آزمایش در کلاس انجام شد .
مهارت یادگیری 
لطفا آدینه 5 انجام شود .
با تشکر آدینه خوبی داشته باشید .