گزارش روزانه کلاس اول / خانم باقرپسند  
چهارشنبه 97/8/23
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز :
تکالیف دیده شد.
فارسی 1 صفحه از مهارت نوشتاری درس (م) نوشته شد . 
دیکته ی تخته ای به صورت مسابقه با معلم گفته شد . 
کلمات دیکته دوره شد . 
دفترچه روان خوانی به صورت داوطلب پرسیده شد و به دانش آموزانی که درست خواندند کارت تشویقی داده شد.
علوم 1 ص از دنیای جانوران درس داده شد . 
در زنگ هنر بچه ها طبق آموزسی که در مورد موجودات زنده و غیر زنده دیدند یک چتر به عنوان موجود غیر زنده کشیدند و رنگ کردند . 
دیکته ی دفتری گفته شد . 
تکالیف :
آدینه ی شماره ی 8 کامل حل شود . 
دفتر شطرنجی الگوی شماره ی 6 حل شود . 
اولیای عزیزم با توجه به اینکه بچه ها ترکیب صداها را تازه آموزش دیدند لطفا در منزل با آن ها کار کنید و به صورت دلخواه از صدای آ تا صدای د ( چند کلمه ی آسان ) و با حوصله ی فراوان به آن ها دیکته بگویید . 
با تشکر 

سه شنبه 97/8/22
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
بچه ها برای انجام فعالیت های ورزشی به سالن ورزشی رفتند . 
فارسی 1 صفحه از کتاب مهارت نوشتن کار شد . 
ریاضی کاربرگ عدد 1 توسط بچه ها رنگ آمیزی شد . 
علوم فصل 3 سالم باش شاداب باش تمام شد. 
برای تکرار بیشتر صدای (م) با کمک نرم افزار آموزسی کار شد . 
علوم فصل 3 با استفاده از نرم افزار اموزشی دوره شد . 
دفترچه ی روان خوانی تکرار وتمرین شد . 
کتاب کار ریاضی 1 ص حل شد . 
تکالیف منزل :
کتاب پیک نشانه ها درس (م) کامل حل شود . 
دفترچه ی روان خوانی تا درس (م) تکرار و تمرین شود فردا پرسیده می شود. 
با تشکر از توجه شما دوستان عزیزم 

دوشنبه 97/8/21
به نام خدا 
با عرض سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
فارسی صدای (م)آموزش داده شد . 
ترکیب صدای (م) کار شد و کلمات جدید آموزش داده شد و به صورت دسته جمعی خوانده شد . 
در دفتر مشق سرمشق داده شد . 
کتاب فارسی مهارت خواندن درس مدرسه خوانده شد و بخش کردن و جداسازی صداها کار شد . 
جدول بخش و صدا آموزش داده شد . 
ریاضی 1 صفحه از کتاب لذت ریاضی کار شد . 
کتاب ریاضی یک صفحه ی دیگر از تم 7 (فصل 7 ) حل شد و عدد 1 آموزش داده شد.
تصویر ماهی در دفتر روزنامه ای توسط پسرهای گلم رنگ شد . 
کلاس هوش موسیقیایی تشکیل شد . 
کتاب روان خوانی درس (م) خوانده شد و به صورت دسته جمعی تکرار شد . 
تکالیف :
سرمشق های داده شده با دقت نوشته شود . 
لطفا صدای (م) با مداد قرمز نوشته شود تا بیشتر در ذهن دانش آموزهای عزیزم تثبیت شود . 
دفتر روزنامه ای تکمیل شود . 
با تشکر فراوان از همیاری دوستان عزیزم 
 

یکشنبه 97/8/20
به نام خدا 
با سلام خدمت شما دوستان عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
فارسی مهارت نوشتاری 1 صفحه از کتاب نوشته شد . 
ریاضی 1 صفحه از تم 7 کتاب ریاضی حل شد و جدول شگفت انگیز دوره شد . 
بچه ها به اردو رفتند . 
تکالیف :
سرمشق های داده شده با هدف دوره ی صدای (د) نوشته شود . 
با توجه به صفحه ی 42 ریاضی فعالیت عملی در منزل در برگه ی A4 انجام شود . 
دفتر دیکته ی پسرهای گلم امضا شود و فردا به من تحویل دهند . 
با تشکر از توجه و همیاری شما 

شنبه 97/8/19
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
فارسی 2 صفحه از مهارت نوشتاری نوشته شد . 
خواندن کلماتی مانند (ادب آداب داد و باد )به کمک وسیله ی آموزسی کار شد . 
کتاب روان خوانی دانش آموزان صفحه ی 1 تکرار و تمرین شد و به صورت دسته جمعی تکرار شد . 
ریاضی صفحه ی آخر تم 6 به صورت عملی انجام شد و بچه ها به صورت غیر مستقیم با قرینه شدن اشکال هندسی آشنا شدند . 
قرآن در مورد پخت نان و نعمت های خداوند صحبت شد و پیام قرآنی الهی شکر تکرار شد . 
دیکته ی دفتری از صدای آ و ب گفته شد . 
تکالیف :
کتاب پیک نشانه ها صدای (د) کامل حل شود . 
دفترچه ی روان خوانی صفحه ی 1 تکرار شود . 
توجه :
برای فردا بچه ها مثل هر روز با کیف و دفتر و کتاب به مدرسه بیایند و برای رفتن به سینما خوراکی سبک را در کیف مخصوص اردو یا کیسه ی دسته دار قرار دهند . 
با تشکر از همیاری شما دوستان عزیزم 
 
 

سه شنبه 97/8/15
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز :
پسرهای عزیزم به سالن ورزشی رفتند.
پیک نشانه های دانش آموزان دیده شد . 
فارسی 2 ص از کتاب کار فارسی (مهارت نوشتاری ) نوشته شد . 
صدای (د)آموزش داده شد و درس (باد) خوانده شد . 
تصویر دست در دفتر روزنامه ای رنگ شد . 
ریاضی 1 ص از تم 6 کتاب با موضوع کم کردن از تعدادچینه ها و تعداد باقی مانده حل شد .
تکالیف شنبه:
سرمشق داده شده با دو رنگ قرمز و سیاه نوشته شود . 
دفتر روزنامه ای با هدف شناخت صدای (د) انجام شود . 
آدینه شماره های علامت زده شده به صورت کامل حل شود . 
توجه توجه :
عزیزان لطفا دانش آموزان تکالیف را در طی چند روز انجام دهند. 
با تشکر از همیاری شما عزیزان 
 

دوشنبه97/8/14
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز :
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 صفحه ی دیگر از تم 6 (فصل 6)توسط پسرهای عزیزم حل شد . 
در مورد الگوهای ریاضی و ادامه دادن الگوها و تشخیص نمونه ی الگو صحبت شد . 
کاربرگ مربوط به صدای جدید کارشد . 
کاربرگ مربوط به درس قرآن رنگ شد و در مورد پیام قرآن (الهی شکر )صحبت شد . 
روان خوانی کلمات کار شد . 
تکالیف :
پیک نشانه حل شود . 
با تشکر 

یکشنبه 97/8/13
با سلام خدمت اولیای عزیزم
فعالیت های امروز
کاربرگ هنر با موضوع سازمان ها ( آتش نشانی - هلال احمر و اورژانس ) رنگ آمیزی شد. 
فارسی صدای جدید ( اَ  -َ ) درس اَبر داده شد. 
مهارت نوشتاری یک صفحه صدای ( بـ ب) کار شد. 
فصل 5 ریاضی با استفاده از محتوای الکترونیکی کار شد. 
ریاضی یک صقحه از فصل 6 در مورد تعداد شکل ها و کشیدن چوب خط کار شد. 
دیکته ی پای تخته گفته شد.
تکالیف 
تکالیف داده شده نوشته شود و تکالیف مهارت محوری انجام شود. 
 

شنبه 97/8/12
به نام خدا 
با سلام خدمت شما دوستان عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 ص از تم 6 (فصل 6 ) در مورد تعداد چینه ها و جمع آن ها توضیح داده شد و 1 ص حل شد . 
فارسی مهارت نوشتاری 2 ص از صدای (ب) توسط پسرای گلم نوشته شد . 
قرآن در مورد پیام قرآنی (الهی شکر ) و نعمت های خدا صحبت شد و تصاویر مربوط به آن در کتاب درسی رنگ آمیزی شد . 
سوره ی کوثر و شعر مربوط به آن پرسیده شد و به دانش آموزانی که شعر را به صورت انفرادی خواندند جهت تشویق کارت امتیاز داده شد . 
کتاب کار ریاضی (لذت ریاضی ) 2 ص حل شد . 
صدا نویسی و جدا کردن صداها در کلمه آموزش داده شد . 
تکالیف :
کتاب پیک نشانه ها درس (ب) حل شود . 
با تشکر 

چهارشنبه 97/8/9
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
زنگ علوم حواس پنجگانه دوره شد و در مورد اینکه چگونه سالم باشیم صحبت شد . 
در مورد سازمان های مختلف صحبت شد . 
فارسی درس باران تدریس شد.
صدای (ب) آموزش داده شد . 
هنر به صورت تلیق با درس فارسی کار شد و شکل ب را در کاربرگ رنگ کردند. 
ریاضی 1 ص از تم 5 (فصل 5) حل شد و در مورد ادامه دادن الگوهای ریاضی تمرین حل شد . 
جدول شگفت انگیز دوره شد . 
تکالیف :
آدینه حل شود . 
دفتر روزنامه ای درس (ب) انجام شود . 
سرمشق داده شده نوشته شود . 
با تشکر