گزارش روزانه کلاس اول / خانم باقرپسند  
چهارشنبه 97/11/3
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت کلاس :
ریاضی عددهای دو رقمی از 10 تا 14 دوره شد . 
عدد 15 با استفاده از دسته های ده تایی آموزش داده شد.
چوب خط عدد های 1 تا 15 دوره شد . 
ریاضی کتاب لذت ریاضی 2 صفحه از تم 15 حل شد.
فارسی مهارت نوشتاری 2 صفحه از درس (ف) حل شد . 
کتاب مهارت خواندن درس (ف)پرسیده شد . 
دیکته ی دفتری از صدای (پ) گفته شد . 
عدد نویسی از عدد 1 تا 15 در دفتر کار شد .
کلمه های مخالف آموزش داده شد . 
زنگ هنر با نشانه ی (و) نقاشی کشیدند و رنگ کردند . 
فعالیت منزل :
عصر چهارشنبه :
حل پیک نشانه ها درس (ف) حل شود .
اولیای عزیزم توجه داشته باشید سوال 2 زیبا بنویسیم پیک نشانه ها از هر کلمه 2 مرتبه نوشته شود کافی است. 
صبح پنج شنبه :
آدینه حل شود و دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر از همیاری شما دوستان 

سه شنبه 97/11/2
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی جدول ارزش مکانی تکرار و تمرین شد و در مورد دسته بندی چوب خط ها وپر کردن جدول ارزش مکانی توضیح داده شد .
عددهای 11 و 12و 13 و 14 آموزش داده شد .
1 صفحه از تم 16 کتاب ریاضی حل شد .
فارسی درس روز برفی تدریس شد.
کلمه های جدید آموزش داده شد ودر مورد بخش کردن کلمه های جدید توضیح داده شد .
علوم فصل زمین کره ی خاکی ما تمام شد .
کتاب کار ریاضی 1 ص توسط دانش آموزان حل شد .
فعالیت های منزل :
برگه های داخل دفتر از هر کلمه 2 مرتبه نوشته شود .
دیکته ی شب از صدای (گ) گفته شود .
فردا از صدای (پ) دیکته ی دفتری گفته می شود.
با تشکر از همیاری شما دوستان عزیزم  

دوشنبه 1/11/97
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های کلاس:
تکالیف دیده شد.
ریاضی 1 صفحه از تم 15 حل شد و کار با خط کش انجام شد و تم 15 کتاب درسی به پایان رسید . 
کتاب فارسی مهارت نوشتاری 2 صفحه از درس (گ) نوشته شد . 
فارسی دفتر روان خوانی از درس (گ) پرسیده شد . 
دفتر روزنامه ای صدای (گ) با هدف شناخت بیشتر صدای (گ) انجام شد و تصویر مرتبط رنگ شد . 
دیکته ی دفتری از درس (و) گفته شد . 
فعالیت منزل :
پیک نشانه ها درس (گ) به جز سوال 4 و 7 انجام شود . 
دیکته ی شب از صدای (گ) گفته شود . 
با تشکر از همیاری اولیای عزیزم 

یکشنبه 97/10/30
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی جدول ارزش مکانی تدریس شد . 
3 ص از تم 15 حل شد . 
کتاب کار ریاضی 3 صفحه از تم 14حل شد . 
فارسی درس (جنگل) داده شد . 
کلمه های جدید کار شد . 
روان خوانی درس جدید خوانده شد . 
فعالیت های منزل :
از کلمه های داده شده 3 مرتبه نوشته شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
فردا دیکته ی دفتری از درس (و)گفته می شود . 
برای فردا کار دستی رحل آورده شود .
با تشکر از همیاری دوستان 
 

چهارشنبه 97/10/26
با سلام خدمت اولیای عزیزم 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تم 15 ، یک صفحه از دسته بندی عددها انجام شد. 
فارسی صدای ( پـ پ ) دوره شد. 
املا گفته شد. 
فعالیت های منزل 
پیک نشانه ها درس ( پـ پ ) حل شود. 
دیکته ی شب نوشته شود. 
روز شنبه : کاردستی رحل قرآن انجام شود. 
با تشکر 

سه شنبه 97/10/25
به نام خدا 
با سلام خدمت شما عزیزان 
فعالیت های کلاس:
ریاضی در مورد دسته بندی کردن با چوب خط به صورت عملی کار شد . 
فارسی صدای (پ) آموزش داده شد . 
کلمه های جدید و بخش کردن کلمه ها کار شد . 
پرسش کلی علوم ( به صورت کتبی ) با موضوع ابزار ساده و پیچیده و ابزارها و مشاغل مختلف انجام شد . 
قرآن  به صورت شفاهی لوحه ی 9 و 10 و 11 و 1 از دانش آموزان پرسیده شد . 
تصویر مرتبط با صدای (پ) توسط بچه ها رنگ آمیزی شد . 
توجه توجه:
اولیای عزیزم تعدادی از دانش آموزان چسب ماتیکی  ندارند لطفا تهیه شود .
فعالیت منزل :
از روی کلمه ها 3 مرتبه نوشته شود . 
دیکته ی شب از صدای (و) گفته شود . 
دفتر روزنامه ای صدای (پ) حل شود . 
با تشکر 
 

دوشنبه 97/10/24
به نام خدا 
با سلام خدمت شما عزیزان 
فعالیت های امروز:
ریاضی 1 ص از تم 15 تدریس شد و در مورد دسته بندی چوب خط ها توضیح داده شد . 
فارسی دیکته ی پای تخته ای از صدای (ک) گفته شد . 
قرآن لوحه ی 10 و 11 و 12 خوانده و تکرار شد . 
فعالیت های منزل :
دیکته ی شب نوشته شود . 
دفتر شطرنجی الگوی 16 (خط تقارن ) رنگ شود . 
قرآن ص 45 و 46 لوحه های 10 و 11 و 12 پرسیده می شود . 
با تشکر از همیاری شما دوستان عزیزم 

یکشنبه 97/10/23
به نام خدا 
با سلام خدمت شما عزیزان 
فعالیت های امروز:
ریاضی 2 ص از تم 14 کتاب حل شد و در مورد جمع کردن عددها و خط تقارن صحبت شد . 
فارسی مهارت نوشتاری درس (و) حل شد . 
مهارت خواندن درس (و) از همه ی بچه ها پرسیده شد . 
زنگ علوم 1 صفحه از فصل خاک صحبت شد . 
پرسش کلی  علوم با هدف شناخت ابزار ساده و پیچیده به صورت کتبی انجام شد. 
زتگ هنر کار عملی پازل اعداد ، برش و رنگ آمیزی کار شد . 
کتاب کار ریاضی 2 ص از تم 13 حل شد . 
فعالیت منزل :
کتاب پیک نشانه ها درس (و) حل شود . 
دیکته ی شب گفته شود . 
با تشکر از همیاری دوستان 

شنبه 97/10/22
به نام خدا 
با سلام خدمت شما عزیزان 
فعالیت های امروز:
ریاضی 1 ص در مورد کم کردن و عملیات تفریق کار شد . 
فارسی درس ورزش داده شد .
روان خوانی درس (و)خوانده شد . 
قرآن کاربرگ معلم مهربان (پیامبر اکرم(ص) )رنگ شد . 
قرآن لوحه ی 10 و 11 خوانده شد و بچه ها تکرار کردند. 
دیکته ی دفتری گفته شد . 
فعالیت منزل:
برگه هایی که در دفتر تکالیف چسبانده شده حل شود . 
با تشکر 

چهارشنبه 97/10/19
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های کلاس:
ریاضی 1 صفحه از تم 14 آموزش داده شد و در مورد مفهوم جمع با رنگ های مختلف توضیح داده شد .
فارسی کتاب نوشتاری 2 صفحه نوشته شد . 
دیکته ی پای تخته ای درس گذشته کار شد . 
دفترچه ی روان خوانی از بچه ها پرسیده شد . 
دفتر شطرنجی با مفهوم خط تقارن توسط بچه ها رنگ آمیزی شد.
علوم فصل چه می خواهم بسازم تدریس شد و در  مورد ابزارهای ساده و پیچیده توضیحات لازم  شد . 
فعالیت منزل :
چهار شنبه :
کتاب پیک نشانه ها حل شود . 
دیکته ی شب از صدای (ک) گفته شود .
پنج شنبه :
آدینه حل شود . 
با تشکر از همیاری شما