گزارش روزانه کلاس اول / خانم باقرپسند
     
شنبه 98/2/28
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
دوره ی اعداد از 0 تا 100 انجام شد . 
دیکته ی دفتری از درس (ظ) گفته شد . 
بازی با سفال انجام شد . 
فعالیت منزل :
دیکته ی شب به صورت دوره ای از کلمات خوانده شده گفته شود . 
با تشکر 

چهارشنبه 98/2/25
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم
فعالیت های امروز:
ریاضی و فارسی دوره شد . 
پرسش و پاسخ ریاضی و فارسی انجام شد . 
خودارزیابی اردیبهشت 98 توسط بچههای عزیزم رنگ شد . 
فعالیت های منزل :
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 

سه شنبه 98/2/24
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
بچه ها جهت انجام فعالیت ورزشی به باشگاه رفتند. 
پرسش و پاسخ فارسی (املا) از بچه ها گرفته شد . 
کتاب کار ریاضی تم 25 (آخرین فصل) حل شد . 
ریاضی دو زنگ جهت آمادگی در پرسش و پاسخ فردا دوره شد . 
فعایت منزل:
دیکته ی شب  از درس (ظ) نوشته شود . 
در صورت امکان کمی ریاضی کار شود .
با تشکر 

دوشنبه 98/2/23
به نام خدا 
با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیزم 
فعالیت های امروز:
ریاضی 1 صفحه کتاب کار حل شد . 
فارسی درس نیایش داده شد و روان خوانی از روی درس تکرار و تمرین شد . 
املا از درس (غ) داده شد . 
فارسی مهارت نوشتاری 1 صفحه از کتاب نوشتاری به پایان رسید . 
فعالیت های منزل :
دیکته ی شب دوره ای گفته شود .
از روی درس نیایش 1 مرتبه نوشته شود . 
فردا پرسش و پاسخ فارسی و املا داریم 
موفق باشید . 
 

یکشنبه 98/2/22
به نام خدا 
با سلام خدمت شما
فعالیت های امروز:
فارسی 2 صفحه از کتاب نوشتاری حل شد . 
ریاضی کتاب کار 1 صفحه حل شد . 
دیکته ی تخته ای گفته شد و درس (غ) دوره شد . 
کاربرگ نقاشی رنگ آمیزی شد . 
پرسش و پاسخ علوم از آهن ربا به صورت عملکردی (کار با چسب و قیچی )گرفته شد .
مهارت خوانداری (کتاب فارسی) درس چهار فصل پرسیده شد .
فارسی قصه ی خروس و روباه درس داده شد .
فعالیت های متزل :
از روی درس خروس و روباه کتاب فارسی یک مرتبه رونویسی شود . 
دیکته ی شب گفته شود .
فردا دیکته ی دفتری از درس (غ) گفته می شود .
با تشکر فراوان  

شنبه 98/2/21
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
ریاضی 3 صفحه از تم 24 کتاب کار (لذت ریاضی) کار شد و تم 24 به پایان رسید. 
فارسی درس ( چهار فصل) داده شد و بچه ها با ماه های فصل ها آشنا شدند. 
املای دفتری از صدای (ط) گفته شد . 
مهارت نوشتاری (درس آزاد) از صدای (ص) تا صدای (ط) کلمات دوره ای کار شد . 
کاربرگ طراحی قالیچه (پرسش و پاسخ عملکردی ریاضی) گرفته شد . 
فعالیت های منزل:
از روی درس چهار فصل یک مرتبه نوشته شود . 
دیکته ی شب نوشته شود .
با تشکر 

چهارشنبه 98/2/18
به نام خدا 
با عرض سلام خدمت دوستان عزیزم 
فعالیت های کلاس :
فارسی 1 صفحه از مهارت نوشتاری درس (ظ) نوشته شد . 
پرسش و پاسخ کتبی از علوم انجام شد . 
کار با قیچی و کاغذ جهت دوره ی کلمه های فصل سوم کتاب فارسی انجام شد . 
قرآن و هنر به صورت تلفیقی انجام شد و یک کاربرگ جهت شناخت حضرت محمد کار شد . 
دیکته ی دفتری گفته شد.
فارسی کتاب کار لذت ریاضی سوال 13 تم 24 طراحی قالیچه تکرار و تمرین شد . 
فارسی : بچه ها با اسم های حروف الفبا آشنا شدند و یک بار در دفتر نوشتند . 
فعالیت های منزل :
از روی حروف الفبا 1 مرتبه نوشته شود و ترتیب حروف الفبا تا شنبه حفظ شود . 
آدینه حل شود . 
دیکته ی شب نوشته شود .
توجه :
اولیای عزیزم دیکته ی شب را به صورت دوره ای بگویید تا بچه ها دچار فراموشی نشوند و کلمه های مهم پایه ی اول را خوب به ذهنشان بسپارند. 
با تشکر از شما 
آدینه ی خوبی داشته باشید

سه شنبه 98/2/17
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
ریاضی در دفتر شطرنجی طراحی قالیچه کار شد . 
فارسی 1 صفحه از درس (ظ) مهارت نوشتاری کار شد . 
مهارت خوانداری از درس باغ عمو غلام و در انتظار مهر پرسیده شد . 
علوم فصل از گذشته تا آینده تدریس شد . 
کاربرگ تلفیق فارسی و هنر با هدف دوره ی (غ) کار شد . 
فعالیت متزل 
دیکته ی شب از صدای غ و ظ گفته شود . 
فعالیت عملی ساخت شمع با توجه به توضیحات کتاب علوم تا روز شنبه انجام شود .
با تشکر 

شنبه 98/2/14
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
فارسی مهارت نوشتاری 2 صفحه از درس (غ) توسط بچهها نوشته شد . 
فارسی نشانه ی (ظ) تدریس شد و بچه ها با گروه کلمات صدای جدید آشنا شدند . 
فارسی مهارت خوانداری درس پیامبر مهربان خوانده شد . 
قرآن لوحه ی 30 و 31 و 32 خوانده شد و به صورت دسته جمعی تکرار شد و از بچه ها پرسیده شد . 
تمرین های دوره ای شماره ی 2 کتاب قرآن حل شد . 
نقاشی مربوط به درس جدید (دفتر روزنامه ای ) توسط بچه ها رنگ شد .
ریاضی 1 صفحه از تم آخر کتاب درسی (تم 25 ) حل مسئله کار شد . 
فعالیت های منزل :
از کلمه های داده شده 1 خط بنویسید . 
دیکته ی شب از درس (غ) بنویسید . 
دفتر روزنامه ای درس (ظ) انجام شود .
با تشکر فراوان  

سه شنبه 98/2/10
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
ریاضی 1 صفحه از تم 25 کتاب کار شد . 
فارسی 1 صفحه از مهارت نوشتاری توسط پسرهای گلم نوشته شد . 
روان خوانی از درس لاک پشت و مرغابی ها پرسیده شد . 
داستان باغ عمو غلام خوانده شد و از بچه ها پرسیده شد . 
علوم فصل آهن ربا تمام شد و بچه ها با قطب نما و قبله نما آشنا شدند . 
فعالیت های منزل :
کتاب پیک نشانه ها درس (غ) حل شود . 
دیکته ی شب از درس گفته شود . 
با تشکر از همیاری شما دوستان عزیزم 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  آرشیو خبر‌ها