گزارش روزانه کلاس اول / خانم باقرپسند
 
شنبه 97/12/25
به نام خدا 
با سلام خدت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف روز قبل بررسی شد . 
فارسی دیکته ی تخته ای کار شد و درس ها تا حدودی دوره شد . 
به عدد نویسی و حروف نویسی عددها از 0 تا 99 دوره شد . 
فعالیت منزل :
کاربرگ داده شده با موضوع فعالیت عملکردی نوروزی با دقت مطالعه شود . 
با تشکر از همیاری شما دوستان عزیزم 

چهارشنبه 97/12/22
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 ص از تم 20 و 1 ص از تم 21 تدریس شد . 
فارسی مهارت نوشتاری درس (ذ) نوشته شد . 
فعالیت های منزل :
آدینه ی شماره 23و24 کامل حل شود . 
دیکته ی شب از درس ص و ذ گفته شود . 
با تشکر 

سه شنبه 97/12/21
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
دانش آموزان برای انجام فعالیت های ورزشی به سالن رفتند . 
کتاب فارسی مهارت نوشتاری 1 صفحه از درس (ذ) حل شد . 
ارزیابی کتبی ریاضی با هدف هفت تا هفت تا پریدن گرفته شد . 
کار با قیچی و چسب با هدف شناخت عدد های 10 تا 19 انجام شد . 
ریاضی 2 صفحه از تم 20 حل شد . 
تقارن دوره شد . 
فعالیت های منزل:
کتاب پیک نشانه درس (ذ) انجام شود . 
با توجه به سوال 10 کتاب پیک نشانه ها از متن سوال دیکته ی شب در دفتر گفته شود . 
با تشکر 

یکشنبه 97/12/19
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم
فعالیت های کلاس :
کتاب نوشتاری 1 ص نوشته شد . 
ریاضی 1 ص حل شد . 
هنر کاربرگ رنگ آمیزی شد . 
علوم فصل 12 از خانه تا مدرسه 2 ص تدریس شد .
فعالیت های منزل :
کاربرگ علوم انجام شود . 
کتاب کار ریاضی 3 سوال علامت زده حل شود . 
دیکته ی شب از درس (ص) گفته شود . 
با تشکر 

شنبه 97/12/18
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 صفحه از تم 20 حل شد . 
فارسی 1 صفحه از کتاب نوشتاری از درس (ص) حل شد . 
دیکته از درس تشدید گفته شد . 
قرآن تدریس شد و ارزشیابی عملکردی گرفته شد . 
پرسش کتبی علوم انجام شد. 
کتاب کار ریاضی تم 18 به پایان رسید . 
فعالیت های منزل :
کتاب پیک نشانه ها درس (ص) حل شود . 
دیکته ی شب از درس (ص) نوشته شود . 
با تشکر فراوان 

چهارشنبه 97/12/15
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 صفحه از تم 19 حل شد . 
در مورد جمع و تفریق دسته های ده تایی توضیح داده شد . 
فارسی صدای(ص) آموزش داده شد . 
درس صدای موج خوانده شد و بچه ها با گروه کلمه های جدید آشنا شدند . 
علوم فصل دنیای سرد و گرم دوره شد . 
هنر کاربرگ روز درختکاری رنگ شد . 
فعالیت منزل :
از کلمات داده شده 1 خط بنویسید . 
دیکته ی شب از درس تشدید بنویسید . 
آدینه حل شود . 
با تشکر از شما 

سه شنبه 97/12/14
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی حل مسئله در کتاب ریاضی آموزش داده شد و توسط بچه ها حل شد . 
فارسی 1 ص از درس (تشدید) حل شد . 
روان خوانی از درس (خوا استثنا و ژ ) خوانده شد . 
دیکته ی دفتری از درس (خوا استثنا ) کفته شد . 
عددنویسی از عدد 80 تا 99 دوره شد و کاربرگ مخصوص عدد نویسی رنگ شد . 
فعالیت منزل:
از روی درس در بازار 1 مرتبه بنویس 
دیکته ی شب نوشته شود . 
5 مسئله ی ریاضی حل کنند . 
با تشکر 

دوشنبه 97/12/13
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی در مورد حل مسئله صحبت شد و یک نمونه در دفتر مشق حل شد . 
فارسی مهارت نوشتاری 1 صفحه از درس تشدید نوشته شد . 
فعالیت منزل :
کتاب پیک نشانه ها درس تشدید حل شود . 
به جای دیکته ی شب 5 مسئله حل کنند . 
با تشکر 

یکشنبه 97/12/12
با سلام و احترام 
فعالیت های امروز 
ریاضی : جمع و تفریق دسته های ده تایی توضیح داده شد و تم 19 حل شد. 
فارسی : درس تشدید تدریس شد و کلمه های جدید داده شد. و روان خوانی درس « بازار » خوانده شد. 
ریاضی: کتاب کار 2 صفحه از تم 18 حل شد. 
هنر: نقاشی مرتبط با داستان درس تشدید توسط دانش آموزان کشیده شد. 
علوم : فصل دنیای سرد و دنیای گرم تمام شد. 
فعالیت های منزل 
از کلمه های داده شده 2 مرتبه نوشته شود. 
دیکته ی شب از درس گذشته گفته شود. 
کاربرگ عددنویسی 60 و 70 حل شود. 
با تشکر روز خوبی داشته باشید. 

شنبه 97/12/11
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز :
فارسی روان خوانی از درس قرآن و میهن ما خوانده شد . 
تمرین های دوره ی مهارت نوشتاری توسط بچه ها نوشته شد . 
ریاضی 1 صفحه از کتاب ریاضی (تم 19) حل شد . 
در مورد دسته های ده تایی صحبت شد . 
عددهای 80 تا 99 آموزش داده شد . 
به عدد نویسی و حروف نویسی از عدد 80 تا 99 آموزش داده شد . 
قرآن لوحه ی 20 خوانده شد و به صورت دسته جمعی تکرار شد . 
لوحه ی 20 به صورت داوطلب پرسیده شد . 
سوره ی حمد به صورت داوطلب پرسیده شد و جهت تشویق کارت امتیاز داده شد . 
تا حدودی درس تشدید توضیح داده شد (به روش داستان گویی ) 
فعالیت های منزل :
از روی درس قرآن و میهن ما 1 بار نوشته شود .
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر فراوان