فعالیت های تربیت بدنی  
برگزاری جشنواره بزرگ المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

25-7-96

تربیت بدنی
🏀🎾⚽️ زنگ ورزش دانش آموزان پیش دبستانی و اول در سالن ورزشی ⚽️🎾🏀


اجرای طرح حیاط پویا