مسابقه   
برگزاری جلسه آموزشی با موضوع آسیب های اجتماعی مختص پدران

فضای مجازی
فضای مجازی کلید ورود به حریم امن خانواده است.
بیشتر مراقب باشیم
*** تلفن وسیله ارتباطی مطمئنی نیست ***

کارگاه آموزش والدین با موضوع آسیب های اجتماعی
جلسه با حضور مدیریت دبستان و جناب آقای کاکائی کارشناس واحد سلامت اداره ناحیه یک کرج تشکیل شد.

کارگاه آموزش والدین با موضوع آسیب های اجتماعی
برگزاری اولین جلسه آموزش والدین با حضور مدیریت مدرسه و کارشناس آموزش خانواده جناب آقای سهرابی