تولدت مبارک  
دانش آموزان عزیز میلادتان خجسته باد
احسان امیر سلیمان
روز تولد : 4 بهمن

شهراد رستمی
روز تولد : 5 بهمن

ایلیا رمضان حاجلویی
روز تولد : 5 بهمن

امیرصدرا ثابتی زاده
روز تولد : 7 بهمن

سید امیرحسین کشانی نوبری
روز تولد : 7 بهمن

ادامه...
     
 
حدیث روز  
حدیث روز
     
 
افتخارات سال تحصیلی 99-98  
     
 
با خانواده میرداماد  
     
 
آخرین اخبار  
     
 
آموزش و اصول ایمنی